Naše škola

Základní ScioŠkola Zlín

Otevřela své brány v září 2019. Jsme devítiletá základní škola založená na principech svobodného vzdělávání.

Přijímáme žáky od 1. do 7. třídy. Přestup je možný kdykoli v průběhu roku.

Sídlíme ve třetím patře ZŠ Mostní. Nahlédněte k nám (Facebook) --->

Školné pro rok 2022/2023

5 900 Kč / měsíc

  • platí se pouze 10 měsíců
  • v poplatku je zahrnutá i družina
  • nezahrnuje náklady na stravu
  • nezahrnuje náklady na akce mimo školu

Nadační fond ScioŠkol

Jste v obtížné finanční situaci a potřebujete pomoc se školným? Anebo naopak byste rádi pomohli těm, kteří se v takové situaci ocitli? Pro tyto účely jsme zřídili:

Nadační fond ScioŠkol

 

 

Školní klub

Do našeho klubu mají děti možnost přicházet každý všední den od 7:30, odpoledne zůstat po vyčování do 16:00. Aktivity si volí samy děti, nebo je připravují průvodci. Součástí klubového času je celá řada kroužků.

Stravování

Na jídlo chodíme do školní jídelny ZŠ Mostní. Ceny, jídelníček a další informace najdete na webu ZŠ Mostní.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ve škole realizujeme individuální a skupinové hodiny doučování u žáků ohrožených školním neúspěchem i v důsledku pandemie Covid. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.