Den otevřených dveří: přijďte se seznámit!

Povíme vám, jak to v naší ScioŠkole chodí. Zápisy o 1. třídy jsou co nevidět a máme i několik volných míst ve stávající 1. až 7. třídě. Přijďte se podívat, jak s dětmi děláme smysluplnou školu.

13. 2. 2024| Tea Debnárová
Facebook Událost (2)

Radost ze školy? Jde to!

Přijďte se seznámit.

V úterý 13. února od 8:00

nebo beseda od 11:00 a od 16:00.

 

Pro koho je setkání?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví. Jsme devítiletá škola. Do 1. třídy přijímáme 16 žáků a ve vyšších ročnících máme několik volných míst. 

Přihlášky k zápisu do 1. třídy

Přihláška k přestupu do 1. až 7. třídy

 

Kdy?

v úterý 13. února

od 8:00 během dne můžete nahlédnout přímo do výuky 

od 11:00 a od 16:00 beseda pro zájemce o naší školu

Přijít lze kdykoliv!

Kde?

ScioŠkola Zlín, Mostní 2397, Zlín (3. patro)

 

S kým se potkáte?

🟦  s Katarínou a Teou, které školu vedou
🟦 s našimi průvodce

🟦 a samozřejmě s našimi dětmi

Můžete klást otázky komukoliv je libo :)


 

Co děláme jinak?

🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 neučíme podle osnov - rozvíjíme dovednosti pro budoucnost (např. odolnost)
🟨 reagujeme na svět kolem (např. učíme se pracovat s AI)
🟨 poznáváme přirozeně napříč předměty
🟨 podporujeme vnitřní motivaci
🟨 dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟨 chybu vnímáme jako příležitost
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 vytváříme bezpečné a neformální prostředí
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz