Den otevřených dveří. Seznamte se s námi

Nahlédněte do naší školy. Zápisy do 1. třídy se blíží a máme i několik volných míst ve stávající 1. až 6. třídě. Přijďte se podívat, jak s dětmi děláme smysluplnou školu.

14. 3. 2023| František Grombíř
Zlindodbrezeněš

Chcete nahlédnout přímo do výuky?

Přijďte se k nám podívat 14. 3.

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví.

Přihlášky k zápisu do 1. třídy

máme několik volných míst také v 1. až 6. třídě

 

Kdy a co se bude dít?

v úterý 14. 3. 

od 8:30 můžete nahlédnout přímo do výuky 

od 15:30 beseda pro zájemce o naší školu

 

Kde?

ScioŠkola Zlín, Mostní 2397, Zlín (3. patro)

 

S kým se potkáte?

  • s Františkem a Tomášem, kteří vedou školu
  • s našimi průvodci
  • a samozřejmě s dětmi naší školy

Můžete klást otázky komukoliv je libo :)🟨 fungujeme již 4. rokem
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí
🟦 Školu propojujeme s okolním světem

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz