Chráním sebe i druhé

Dotace se zaměřuje na podporu schopnosti sebeobrany pasivní i aktivní u žáků 2. stupně. Jejím účelem je zvýšit u cílové skupiny povědomí o fyzické i psychické sebeobraně, naučit se základní prvky obrany sebe i druhého, schopnost adekvátně reagovat v krizových situacích slovně i fyzicky, motivovat k dalším pohybovým aktivitám.

28. 9. 2022| Veronika Hašková
Blog (1)

 

Název projektu: Chráním sebe i druhé
Identifikační číslo: MaS06-22/001
Poskytovatel: Zlínský kraj
Období realizace: 1/2022 – 1/2023
Výše dotace:  20 000,- Kč