Co se děje ve škole

co delameco delameco delame

Předměty

Oproti klasickým školám věříme, že dělení školního času na předměty není úplně třeba. Přesto si udržujeme několik předmětů. Konkrétně se jedná o Český jazyk, Anglický jazyk, Druhý cizí jazyk a Matematiku.Vše ostatní je zahrnuto pod předmět Svět v souvislostech, kam spadají i projekty (viz níže).

Cílem je dát dětem v prvních letech školní docházky dostatek kontextuálně podaných informací ze základních oblastí. Pro další vývoj je důležité perfektně ovládnout čtení, psaní, počítání a základy cizího jazyka.

Předmětový čas pro nás rozhodně neznamená pouze frontální výuku. Máme zkušenosti se zážitkovou pedagogikou či metodou výuky Matematiky dle prof. Hejného. Každé téma promýšlíme, využíváme skupinovou práci a rozhodně nám nevadí, když se děti baví. O to nám přeci jde, ne?

Projekty

Významnou časovou dotaci získávají Projekty. Co to znamená? V pravidelných intervalech si děti vybírají z nabízených témat, která poté ve skupinách zpracovávají. Vyrábíme, pátráme v informačních kanálech, organizujeme události, prezentujeme, komunikujeme s okolím, jezdíme na výlety a exkurze. Pardon, tohle dělají děti, my je tím pouze provázíme. A pokud za námi přijdou s nápadem na téma, které je zajímá a chtějí ho zpracovat, jásáme radostí.

Tady najdete přehled projektů od září do prosince 2019.

A tady od ledna do března 2020.

Školní shromáždění

Základní rozhodovací orgán a zároveň platforma volného vyjádření o veškerém dění ve škole. Tak vidíme důležitost a účel Školního shromáždění. Právo (a někdy i povinnost) na účast mají všichni žáci a průvodci. Jedním z prvních úkolů Školního shromáždění bylo ustanovit, podle jakých pravidel to tu vlastně bude všechno fungovat. Vadí průvodci, že se nezhasíná na záchodcích? Vadí dítěti, že si může vybírat z malého množství témat, nebo že máme málo přestávek? Proč se o tom nepobavit ve společném kruhu? Mnoho věcí má svůj důvod a věříme, že je důležité, aby každý pochopil, proč se některé věci dějí. Pokud ale nedávají smysl, proč je nezměnit? 

Chcete sami vidět, jak se tohle všechno u nás děje? Domluvte se s námi na návštěvě, rádi vás dětem představíme a školou provedeme.

Seznam přijatých dětí

Zveřejnili jsme seznam přijatých dětí do naší školy pro rok 2020/21, najdete ho zde.

Kontakt

ScioŠkola Zlín – základní škola, s.r.o.
Adresa provozu školy:
Mostní 2397, 760 01 Zlín
(3. patro)
e-mail: zlin@scioskola.cz

ředitelka: Kristína Frascaová
kristina.frascaova@scioskola.cz
tel.: 774 330 702