Zápis do ScioŠkoly

Zápis do 1. třídy 2020/21

A

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ – SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ROK 2020/21

Aktualizace postupu podle mimořádných opatření (19. března 2020)

Zápisy do ScioŠkol se neruší, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením jsme přistoupili k několika změnám oproti původně vyhlášenému postupu. Text níže již tyto změny obsahuje a za předpokladu, že nedojde k dalším změnám, popisuje postup zápisů v době mimořádných opatření.

Pro rok 2020/21 přijme naše škola maximálně 16 dětí. Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Zde můžete vyplnit předběžnou přihlášku. Na základě vyplněných údajů Vám e-mailem zašleme předvyplněný formulář závazné přihlášky.

ScioŠkola nanečisto

Vzhledem k aktuální situaci již nejsou další termíny ScioŠkoly nanečisto organizovány. S uchazeči, kteří se přihlásili na termín, který měl proběhnout v těchto dnech, se domluvíme individuálně.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání.

Přihlášku je možné doručit:

a) poštou na adresu: ScioŠkola Zlín – základní škola, s.r.o., Mostní 2397, 760 01 Zlín

b) do datové schránky: rm63mmm

c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zlin@scioskola.cz

d) podepsanou a naskenovanou přihlášku na e-mailovou adresu zlin@scioskola.cz , přijetím e-mailem přihlášku považujeme za doručenou, originál přihlášky je třeba doručit do 5 dní škole poštou

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci pohovoru se zákonnými zástupci  který proběhne za pomocí prostředků komunikace na dálku. Stejně tak seznámení a krátká interakce s dítětem proběhne pomocí těchto prostředků.

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy:
I. uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto, dále
II. uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
III. uchazeči s trvalým bydlištěm ve Zlíně, dále
IV. uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
V. vylosovaní uchazeči

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

A

Přestup do  1. – 6. třídy

Zvažujete-li přestup dítěte, vyplňte, prosím, přihlášku. V dalších dnech Vás pak zkontaktujeme a budeme Vás informovat o dalším postupu. Nebojte se, přihlášku můžete podat kdykoliv, proces je to velmi jednoduchý a provede ho za Vás naše škola.


Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně školy, můžete psát dotazy do této zlínské facebookové skupiny.
Celou řadu informací můžete získat také na webu ScioŠkol nebo na facebooku všech ScioŠkol

Děkujeme za přízeň i spolupráci a těšíme se na Vás!
Kristína a tým zlínské ScioŠkoly

Seznam přijatých dětí

Zveřejnili jsme seznam přijatých dětí do naší školy pro rok 2020/21, najdete ho zde.

Kontakt

ScioŠkola Zlín – základní škola, s.r.o.
Adresa provozu školy:
Mostní 2397, 760 01 Zlín
(3. patro)
e-mail: zlin@scioskola.cz

ředitelka: Kristína Frascaová
kristina.frascaova@scioskola.cz
tel.: 774 330 702