Den otevřených dveří. Seznamte se s námi

Nahlédněte do naší školy. Vyberte si termín a čas a zkrátka přijďte. Máme ještě několik volných míst v 1. až 6. třídě.

22. 11. 2022| Veronika Hašková
Dodzlin

Chcete se k nám podívat přímo do výuky? Čtěte dále!

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví.

Přihlášky do 1. třídy / přijímáme žáky i v průběhu roku, a to do 1. až 6. třídy

 

Kdy a co se bude dít?

v úterý 22. 11. anebo ve středu 7. 12. 

od 8:30 s besedou a následnou ukázkou výuky nebo

od 15:30 již pouze s prohlídkou školy a následnou besedou

 

Kde?

Mostní 2397, Zlín

 

S kým se potkáte?

  • s Veronikou a Tomášem, kteří vedou školu
  • s našimi průvodci
  • a samozřejmě s dětmi naší školy

Můžete klást otázky komukoliv je libo :)🟨 fungujeme již 4. rokem
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz